מאמר המערכת

הרעיון מאחורי המונח “פרופסיה” הינו מעגל סגור של בעלי מקצוע, הפתוח רק בפני בעלי רישיון/רישוי של אותו מקצוע, מעגל זה מהווה מסגרת של בקרה עצמית, התפתחות בתחום הידע והעשייה וסמכות בפני החברה.

השיח בין מעגלי בעלי מקצוע שונים ושיתוף הפעולה ביניהם הינו חיוני בתחומי החינוך, המחקר, החקיקה, הרגולציה והמשפט.

האגודה לרפואה ומשפט בישראל הינה הבמה הראויה למפגש בין מקצועי, ברמת ביטוי מדעית מקצועית בתחום הרפואה ומשפט, אך פונה לשיח צבורי הראוי לחברה דמוקרטית.

אחת מסוגיות המפתח ברפואה ובמשפט הינה הקשר בין דחק נפשי לבין מחלות ומוגבלויות שונות. סוגיה זו מאתגרת את הרפואה כמדע, כמדיום האמור לספק מחקר שיטתי ואמין על קשרים שונים בין תופעות שונות, ועל המנגנונים של בריאות וחולי והיא מאתגרת גם את עולם המשפט ואת החברה שלנו בנוגע להמשגה של “קשר סיבתי”, ואופי הראיות שיש להציג ביחס לטענה רפואית-מדעית.

בגליון זה אנו מתברכים בכמה מאמרים המציינים את שליחותה של האגודה לרפואה ומשפט בתחום השיח הבין מקצועי והציבורי בסוגיות רלוונטיות. רופאים, פסיכולוגית ועורכי דין בעלי שם מסכמים בשפה שהיא ברמה אקדמית, (אך לא תמיד לפי הפורמט האקדמי הקפדני) רעיונות ותובנות הנוגעים לסוגיית הדחק הנפשי והמצב הגופני.

מאמר חשוב נוסף נוגע להשלכות הבריאותיות של התעמרות בעבודה. בעוד שפגיעה גופנית על רקע תעסוקתי הייתה סוגיית ליבה בהקמתן של מדינות הרווחה החל מסוף המאה התשע-עשרה, וגם אחד הנושאים הראשונים בהם גובשו עקרונות בין מקצועיים (משפט ורפואה) בדין הבין לאומי (בחסות ארגון העבודה הבין לאומי ILO), הרי שפגיעה תעסוקתית עקב התעמרות ביחסים בין אישיים הינה נושא חדש יחסית בעולם החקיקה והרגולציה. הסקירה החשובה בנושא הינה גם חלוצית.

נושא ההסכמה מדעת, שהוא אחד הנושאים המרכזיים במשפט הרפואי, זוכה לסיקור נרחב יחסית, אך בד”כ מואר מזויות רפואיות ומשפטיות, בגיליון זה נושא ההסכמה מדעת מואר בפרספקטיבה חשובה ביותר- נקודת מבט פסיכולוגית. פרספקטיבה מתבקשת בזיקה להליך ההסכמה מדעת.

 

המערכת תקווה כי גיליון זה יסייע לאנשי המקצוע ויעניין את הקורא המעורב באשר הוא.

עורכים מדעיים- ד”ר רינה רחמני רבינוביץ’ ופרופ’ יחיאל בר אילן

כתיבת תגובה

סגירת תפריט